Deluxe with Thai Massage package เราเที่ยวด้วยกัน Jasmine 59 Hotel
Jasmine 59 Hotel
Deluxe with Thai Massage package เราเที่ยวด้วยกัน

ห้องสวีทสุดชิคพร้อมวิวเมืองDeluxe 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน-ฟรี
Thai massage 2 hours. 1 คูปอง (สำหรับ1 ท่าน และบริการนวดภายในห้องเท่านั้น)
Early in 11.00 hrs. และ Late check out 14.00 hrs. ...

Stay Awhile เราเที่ยวด้วยกัน Jasmine City Hotel
Jasmine City Hotel
Stay Awhile เราเที่ยวด้วยกัน

-ห้องสวีทสุดชิคพร้อมวิวเมืองSuperior 1 BR suite 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
-ฟรีจิบชากับAfternoon tea set
-Dinner set อิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารฟิวชั่น สำหรับ 2 ท่าน
Earlyin 11.00 hrs. และ Latecheck out 14.00 ...

เราเที่ยวด้วยกัน Jasmine 59 Hotel
Jasmine 59 Hotel
เราเที่ยวด้วยกัน

Early in 11.00 hrs. และ Late check out 14.00 hrs.
กรุณาระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสี่หลักสุดท้ายและหมายเลขโทรศัพท์มือถือในหน้าการจองเพื่อรับสิทธิ์
ราคาที่ปรากฏเป็นราคาเต็มก่อนหักส่วนลดของโครงการ

เราเที่ยวด้วยกัน Jasmine City Hotel
Jasmine City Hotel
เราเที่ยวด้วยกัน

Earlyin 11.00 hrs. และ Latecheck out 14.00 hrs.
กรุณาระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสี่หลักสุดท้ายและหมายเลขโทรศัพท์มือถือในหน้าการจองเพื่อรับสิทธิ์
ราคาที่ปรากฏเป็นราคาเต็มก่อนหักส่วนลดของโครงการ

เราเที่ยวด้วยกัน Jasmine Grande Hotel
Jasmine Grande Hotel
เราเที่ยวด้วยกัน

Earlyin 11.00 hrs. และ Latecheck out 14.00 hrs.
กรุณาระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสี่หลักสุดท้ายและหมายเลขโทรศัพท์มือถือในหน้าการจองเพื่อรับสิทธิ์
ราคาที่ปรากฏเป็นราคาเต็มก่อนหักส่วนลดของโครงการ

Deluxe with Aroma Massage package เราเที่ยวด้วยกัน Jasmine 59 Hotel
Jasmine 59 Hotel
Deluxe with Aroma Massage package เราเที่ยวด้วยกัน

-ห้องสวีทสุดชิคพร้อมวิวเมืองDeluxe 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
ฟรีAroma massage 1.30 hours. 1 คูปอง (สำหรับ 1 ท่าน และบริการนวดภายในห้องเท่านั้น)
Early in 11.00 hrs. และ Late check out 14.00 ...

Deluxe with Thai Massage package เราเที่ยวด้วยกัน Jasmine Grande Hotel
Jasmine Grande Hotel
Deluxe with Thai Massage package เราเที่ยวด้วยกัน

-ห้องสวีทสุดชิคพร้อมวิวเมืองDeluxe 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
-ฟรีThai massage 2 hours. 1 คูปอง (สำหรับ 1 ท่าน)
Earlyin 11.00 hrs. และ Latecheck out 14.00 hrs.
กรุณาระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสี่หลักสุดท้ายและหมายเลขโทรศัพท์มือถือในหน้าการจองเพื่อรับสิทธิ์
ราคาที่ปรากฏเป็นราคาเต็มก่อนหักส่วนลดของโครงการ

Deluxe with Thai Massage package เราเที่ยวด้วยกัน Jasmine Resort Hotel
Jasmine Resort Hotel
Deluxe with Thai Massage package เราเที่ยวด้วยกัน

-ห้องสวีทสุดชิคพร้อมวิวเมืองDeluxe 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
ฟรีThai massage 2 hours. 1 คูปอง (สำหรับ 1 ท่าน)
Earlyin 11.00 hrs. และ Latecheck out 14.00 hrs.
กรุณาระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสี่หลักสุดท้ายและหมายเลขโทรศัพท์มือถือในหน้าการจองเพื่อรับสิทธิ์
ราคาที่ปรากฏเป็นราคาเต็มก่อนหักส่วนลดของโครงการ

Stay Awhile เราเที่ยวด้วยกัน Jasmine 59 Hotel
Jasmine 59 Hotel
Stay Awhile เราเที่ยวด้วยกัน

-ห้องสวีทสุดชิคพร้อมวิวเมืองJunior Suite 1 BR suite 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
ฟรีจิบชากับAfternoon tea set-Dinner set อิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารฟิวชั่น สำหรับ 2 ท่าน
Early in 11.00 hrs. และ Late check ...

Deluxe with Aroma Massage package เราเที่ยวด้วยกัน Jasmine Grande Hotel
Jasmine Grande Hotel
Deluxe with Aroma Massage package เราเที่ยวด้วยกัน

-ห้องสวีทสุดชิคพร้อมวิวเมืองDeluxe 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
-ฟรีAroma massage 1.30 hours. 1 คูปอง (สำหรับ 1 ท่าน)
Earlyin 11.00 hrs. และ Latecheck out 14.00 hrs.
กรุณาระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสี่หลักสุดท้ายและหมายเลขโทรศัพท์มือถือในหน้าการจองเพื่อรับสิทธิ์
ราคาที่ปรากฏเป็นราคาเต็มก่อนหักส่วนลดของโครงการ

Deluxe with Aroma Massage package เราเที่ยวด้วยกัน Jasmine Resort Hotel
Jasmine Resort Hotel
Deluxe with Aroma Massage package เราเที่ยวด้วยกัน

-ห้องสวีทสุดชิคพร้อมวิวเมืองDeluxe 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
-ฟรีAroma massage 1.30 hours. 1 คูปอง (สำหรับ 1 ท่าน)
Earlyin 11.00 hrs. และ Latecheck out 14.00 hrs.
กรุณาระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสี่หลักสุดท้ายและหมายเลขโทรศัพท์มือถือในหน้าการจองเพื่อรับสิทธิ์
ราคาที่ปรากฏเป็นราคาเต็มก่อนหักส่วนลดของโครงการ